vrijdag 10 oktober 2014

Brainstormbijeenkomst ditjes&datjes

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 7 november 2014 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten geen brainstormbijeenkomst ditjes&datjes zoals bijvoorbeeld:

vanwege het ontbreken van voldoende belangstelling.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

 Belangstellenden kunnen zich per email aanmelden tot en met 31 oktober 2014.

Aan deelneming zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is echter niet vrijblijvend. Aan u wordt € 150 excl BTW in rekening gebracht indien u:

 • afzegt ná 31 oktober 2014 
 • niet verschijnt 
 • niet tijdig verschijnt

donderdag 14 november 2013

BSB Actualiteiten Habeas Corpus

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 17 24 januari 2014 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten geen brainstormbijeenkomst over Actualiteiten Habeas Corpus vanwege het ontbreken van voldoende belangstelling.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email aanmelden tot en met 17 januari 2014.

Aan deelneming zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is echter niet vrijblijvend. Aan u wordt € 150 excl BTW in rekening gebracht indien u:

 • afzegt ná 17 januari 2014
 • niet verschijnt
 • niet tijdig verschijnt

Zwetsnotities eerder brainstormbijeenkomsten:
 • Zwetsnotities BSB 130118 Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia]
 • Zwetsnotities BSB 120106 Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia
 • Zwetsnotities BSB 101119 Terugkeerrichtlijn & Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia]

vrijdag 18 oktober 2013

BSB Actualiteiten Asiel a/d Grens 15 november 2013


Advocatenkantoor Timmer organiseert in samenwerking met mr Z op vrijdag 15 november 2013 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor de derde keer een Brainstormbijeenkomst Actualiteiten Asiel a/d Grens.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Er zal onder meer aandacht worden besteed aan:
- Grensoverschrijding
- Toegang & verdere binnenkomst
- Bewaring a/d grens
- &zovoort

Belangstellenden kunnen zich email opgeven tot 9 november 2013

Zwetsnotities:

woensdag 19 juni 2013

BSB Actualiteiten Asielrecht 2 augustus 2013

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 2 augustus 2013 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten een brainstormbijeenkomst over Actualiteiten Asielrecht.

Uitspraken over asiel door de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het EU Hof van Justitie gedaan in de periode van 24 juli 2012 tot 1 augustus 2013 zullen in hapklare vorm worden voorgeschoteld.

Zwetsnotities:
BSB Actualiteiten Asielrecht 2 augustus 2013
BSB Actualiteiten Asielrecht 3 augustus 2012
BSB Actualiteiten Asielrecht 20 augustus 2010

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven tot en met 19 juli 2013.

donderdag 7 maart 2013

Bijspijkerbijeenkomst Modern Migratiebeleid

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 10 mei 2013 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten geen bijspijkerbijeenkomst over het modern  migratiebeleid dat op 6 1 juni 2013 in werking treedt.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich  per email opgeven opgeven tot 1 mei 2013.

donderdag 20 december 2012

BSB Actualiteiten Habeas Corpus

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 18 januari 2013 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten een brainstormbijeenkomst over Actualiteiten Habeas Corpus.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven tot en met 11 januari 2013.
 • Zwetsnotities BSB 130118 Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia]
 • Zwetsnotities BSB 120106 Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia
 • Zwetsnotities BSB 101119 Terugkeerrichtlijn & Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia]

donderdag 4 oktober 2012

BSB Actualiteiten Asiel a/d Grens

Advocatenkantoor Timmer organiseert in samenwerking met mr Z op vrijdag 16 november 2012 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten een Brainstormbijeenkomst Actualiteiten Asiel a/d Grens.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Er zal onder meer aandacht worden besteed aan:
- Grensoverschrijding
- Toegang & verdere binnenkomst
- Bewaring a/d grens
- &zovoort

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven tot 10 november 2012
BSB 121116 Actualiteiten Asiel aan de Grens BSB 111111 Actualiteiten Asiel aan de Grens