woensdag 2 februari 2011

Brainstormbijeenkomst AC Schiphol

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 4 maart 2011van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten geen brainstormbijeenkomst over AC Schiphol in verband met het ontbreken van voldoende belangstelling.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven.

Brainstormonderwerpen:
  • Toegang
  • Claims luchtvaartmaatschappijen & Removal orders
  • [Ver]vals[t]e documenten
  • Grensdetentie
  • Eurodac & Dublin
  • (V)AAP & VAP
  • Latente asielmotieven
  • Hasa's
  • &zovoort

Geen opmerkingen:

Een reactie posten