woensdag 12 oktober 2011

Brainstormbijeenkomst Asiel a/d Grens

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling in samenwerking met mr Z op vrijdag 11 november 2011 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten een brainstormbijeenkomst over derdelanders die nadat zij een lidstaat van de Europese Unie zijn ingevlogen een beroep doen op internationale bescherming.

Mede naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak raad van State van 4 oktober 2011,201102753/1/V3, LJN BT7118.

Verblijft een asielzoekende derdelander na aankomst op de luchthaven in de lidstaat of nog daarbuiten of misschien wel niet in- maar ook niet buiten de lidstaat. Wanneer is sprake van een asielverzoek en vanaf welk moment kunnen daaraan rechten worden ontleend. Kan of moet toegang worden geweigerd of verleend of kan of moet besluitvorming over toegang worden aangehouden tot op het asielverzoek is beslist. In welke procedure kan of moet een asielverzoek dat aan de grens wordt ingediend behandeld worden en met welke waarborgen. Hoe staat het met de bewegingsvrijheid van een asielzoekende derdelander aan de grens en wat wacht die asielzoekende derdelander nadat zijn asielverzoek is afgewezen.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij het aangeboden leesvoer doornemen.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven

Update 14 november 2011:
Asiel a/d Grens In Tig Vragen
Zwetsnotitities Asiel a/d Grens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten