woensdag 7 december 2011

BSB Actualiteiten HC, El Dridi & Achughbabian

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 6 januari 2012 van 14:00 uur tot 17:1530 uur voor advocaten een brainstormbijeenkomst over actualiteiten habeas corpus en onder meer de gevolgen van arresten van het EU Hof van Justitie in de zaken El Dridi t Italië, 28 april 2011, C-61/11 en Achughbabian  t Frankrijk, 6 december 2011, C-329/11, voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke vrijheidsbenemingen na uitvaardiging van een terugkeerbesluit.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Programma:

  • Implementatie Terugkeerrichtlijn
  • Rechtspraak ABRS 1 november 2010 t/m 16 december 2011
  • Rechtspraak EHRM 1 november 2010 t/m 31 december 2011
  • Rechtspraak EU Hof van Justitie [Kadzoev, El Dridi, Achughbabian]
  • Van alles & nog wat
  • Uitspraak van het jaar
  • Bewaringsadvocaat van het jaar 

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven tot en met 2 januari 2012.

Zwetsnotities BSB Actualiteiten Habeas Corpus 6 januari 2012
Schema bewaring'gronden'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten