zondag 17 juni 2012

BSB Actualiteiten Asielrecht 3 augustus 2012

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 3 augustus 2012 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten een brainstormbijeenkomst over Actualiteiten Asielrecht.

Uitspraken over asiel door de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het EU Hof van Justitie gedaan in de periode van 1 augustus 2010 tot eind juli 2012 zullen in hapklare vorm worden voorgeschoteld. Speciale aandacht zal worden besteed aan opvolgende aanvragen en/of de beoordeling van de geloofwaardigheid van gestelde feiten en daaraan ontleende vermoedens. Van u wordt verwacht twee of drie of vier uitspraken vooraf te bestuderen.

Hier kunt u de zwetsnotities van de BSB Actualiteiten Asielrecht van 20 augustus 2010 downloaden.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven tot en met 20 juli 2012.


BSB 120803 Actualiteiten Asielrecht BSB 100820 Actualiteiten Asielrecht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten