woensdag 19 juni 2013

BSB Actualiteiten Asielrecht 2 augustus 2013

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 2 augustus 2013 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten een brainstormbijeenkomst over Actualiteiten Asielrecht.

Uitspraken over asiel door de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het EU Hof van Justitie gedaan in de periode van 24 juli 2012 tot 1 augustus 2013 zullen in hapklare vorm worden voorgeschoteld.

Zwetsnotities:
BSB Actualiteiten Asielrecht 2 augustus 2013
BSB Actualiteiten Asielrecht 3 augustus 2012
BSB Actualiteiten Asielrecht 20 augustus 2010

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven tot en met 19 juli 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten