donderdag 14 november 2013

BSB Actualiteiten Habeas Corpus

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 17 24 januari 2014 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten geen brainstormbijeenkomst over Actualiteiten Habeas Corpus vanwege het ontbreken van voldoende belangstelling.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email aanmelden tot en met 17 januari 2014.

Aan deelneming zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is echter niet vrijblijvend. Aan u wordt € 150 excl BTW in rekening gebracht indien u:

  • afzegt ná 17 januari 2014
  • niet verschijnt
  • niet tijdig verschijnt

Zwetsnotities eerder brainstormbijeenkomsten:
  • Zwetsnotities BSB 130118 Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia]
  • Zwetsnotities BSB 120106 Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia
  • Zwetsnotities BSB 101119 Terugkeerrichtlijn & Actualiteiten Habeas Corpus [handout, dia]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten