vrijdag 10 oktober 2014

Brainstormbijeenkomst ditjes&datjes

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 7 november 2014 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten geen brainstormbijeenkomst ditjes&datjes zoals bijvoorbeeld:

vanwege het ontbreken van voldoende belangstelling.

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

 Belangstellenden kunnen zich per email aanmelden tot en met 31 oktober 2014.

Aan deelneming zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is echter niet vrijblijvend. Aan u wordt € 150 excl BTW in rekening gebracht indien u:

  • afzegt ná 31 oktober 2014 
  • niet verschijnt 
  • niet tijdig verschijnt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten